Sabtu, 06 Juli 2013

Undak Usuk Basa Sunda

Contoh Undak Usuk Basa Sunda

rorompok abdi mah nu ieu, nu itu mah bumi Pa Iwan. (Rumah aku yang ini, yang itu rumah Pak Iwan.)

rorompok dan bumi artinya rumah. (Rorompok) digunakan untuk diri sendiri sementara (Bumi) digunakan untuk orang lain.


Rorompok => basa lemes keur kasorangan (basa halus digunakan untuk diri sendiri)

Bumi => basa lemes keur kabatur (basa halus digunakan untuk orang lain)

Comments
0 Comments

0 komentar :

Posting Komentar