Rabu, 10 April 2013

paribasa sunda

65. Jagangna ka urang, ari jagungna ka batur. (Urang nu hésé capéna, ari hasilna
beunang ku batur).
66. Jati kasilih ku junti. (Ménak kaéléhkeun ku rahayat biasa).
67. Jogjog neureuy buah loa. (Mikahayang hiji hal anu teu ngimbangan kaayaan
dirina).
68. Jojodog unggah ka salu. (Urut badéga jadi patih atawa jadi juragan).

Comments
0 Comments

0 komentar :

Posting Komentar