Minggu, 17 Maret 2013

pupujian

Nabi urang sarerea kangjeng Nabi
anu mulya Muhammad
jenengannana. Arab Quraes nya
bangsana.

Ibuna Siti Aminah, Ramana Sayid
Abdullah dibabarkeunna di Mekah
wengi Senen taun gajah.

Robiulawal bulanna, tanggal
kadua belasna, April bulan
masehina tanggal kadua puluhna.

Waktos babarna kacatur,
malaikatna disaur, ninggal cahya
meni ngempur dibumina hurung
mancur.

Babar taya kokotoran, orok lir
kenging nyepitan, soca lir
kenging nyipatan sarta harum
seuseungitan.

Comments
0 Comments

0 komentar :

Posting Komentar