Rabu, 10 April 2013

paribasa sunda

94. Landung kandungan laér aisan. (Gede timbangan).
95. Lauk buruk milu mijah, piritan milu endogan. (Pipilueun nyarita atawa
ilubiung kana sarupaning urusan, padahal lain ahlina).
96. Legok tapak genténg kadék. (Loba luang jeung pangalaman).
97. Leuleus jeujeur liat tali. (Gedé timbangan, sabar darana).
98. Leuleus kéjo poéna. (Mimitina bengis, tapi beuki lila beuki bageur).
99. Leutik-leutik ngagalatik. (Leutik waruga, tapi wanian atawa loba kabisa).
100. Lieuk euweuh ragap taya. (Teu boga naon-naon, malarat).
101. Lodong kosong ngagelentrung. (Jelema bodo nu loba omong).
102. Luhur kuta gedé dunya. (Beunghar sarta gedé pangaruh).
103. Lungguh tutut bodo kéong, sawah sakotak kaider kabéh. (Lungguh atawa
cicing di.hareupeun jalma réa, tapi mun teu aya sasaha loba tingkahna).

Comments
0 Comments

0 komentar :

Posting Komentar